มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งานคลังคำสั่ง ของปี 2565

    001 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับแผนกโสตทัศนศึกษา     002 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร     003 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดจ้างซ่อมรถบัส ขนาด 40 ที่นั่ง     005 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดจ้างซ่อมประตูม้วนอาคาร4และอาคาร8     004 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์     007 จ้างเหมาทำตัวเก็บสายใย     008 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุสำนักงาน(จีน)     006 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562   6        009 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แผนกกีฬา     010 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ     011 ซื้อหน้ากากอนามัย     012 เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง     013 จ้างฉีดยาฆ่าเชื้อ     014 ซื้อผงหมึกงานคลัง     016 เช่าห้องประชุมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34     020 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สายสนับสนุน สนง.เขตพื้นที่ฯ     021-031 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ